Manipulace s přepravními prvky

Jak je možné dále dělit přepravní prvky. Dále je můžeme dělit například podle způsobu manipulace s paletami vysokozdvižnými, nebo nízkozdvižnými vozíky. Konstrukce přepravního prvku tak přímo definuje možnosti nakládání, při nakládce do transportních prostředků, a poté také manipulaci ve skladech, nebo…

Jak je možné dále dělit přepravní prvky. Dále je můžeme dělit například podle způsobu manipulace s paletami vysokozdvižnými, nebo nízkozdvižnými vozíky. Konstrukce přepravního prvku tak přímo definuje možnosti nakládání, při nakládce do transportních prostředků, a poté také manipulaci ve skladech, nebo regálových systémech. Z tohoto pohledu se přepravní prvky dělí na dvoucestné, tedy manipulovatelné ze dvou stran, zpravidla protilehlých, nebo čtyřcestné, manipulovatelné ze všech čtyř stran.

Další dělení

Další dělení je dle četnosti použití. Zde rozlišujeme mezi jednorázovými tzv. jednocestnými paletami, tyto jsou určeny pro jeden přepravní cyklus. Dále pak vícenásobně použitelné, tzv., vratné, pro opakované používání, nežli dojde k jejich poškození.